Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο – Ο πρώτος υπέρηχος

H πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο είναι πολύ σημαντική. Οι πληροφορίες που θα δώσει το υπερηχογράφημα είναι οι εξής

  • Να προσδιορίσει ότι υπάρχει κύηση και ότι αναπτύσσεται στη σωστή θέση (ενδομήτρια).
  • Να αποκλείσει πιθανή έκτοπη κύηση (εξωμήτριο).
  • Να προσδιορίσει τον αριθμό των εμβρύων.
  • Να επιβεβαιώσει την παρουσία καρδιακού παλμού.
  • Υπολογισμός του μεγέθους του σάκου ή του εμβρύου, για τον προσδιορισμό της ηλικίας κύησης